ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Danneli Coffee World και οι άνθρωποι του, στέκονται δίπλα σε κάθε εκδήλωση εθελοντισμού, αθλητισμού, περιβαλλοντικής προστασίας και γενικά σε δράσεις που προάγουν τις αξίες που πρεσβεύει.

Στα πλαίσια της κοινωνικής ενεργοποίησης συμμετέχει σε αιμοδοσίες, υποστηρίζει αθλητικούς συλλόγους, και συνδράμει σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής καινοτομίας.

Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε κάθε προσπάθεια για χρήση ανακυκλώσιμων υλικών  και προτείνουμε την σταδιακή αντικατάσταση των πλαστικών ποτηριών και την αντικατάστασή τους με ανακυκλώσιμα υλικά ή ποτήρια πολλαπλών χρήσεων.

Menu