Ευκαιρίες καριέρας

Θέλετε να ενταχθείτε στην οικογένεια του Danneli Coffee World ? Θέλετε να κάνετε την πρακτική σας άσκηση σε κάποιο από τα τμήματα του Danneli Coffee World?

Έχετε κάποια καινοτόμα ιδέα σχετικά με τον καφέ ?

Θα χαρούμε να παραλάβουμε το βιογραφικό σας με κάποια σύντομη περιγραφή για το ενδιαφέρον σας.

email: hr@salkosa.gr

Menu